500 lat Bażanowic!

Mirosław Suchoń w Bażanowicach

W sobotę 15 czerwca 2023 r. poseł Mirosław Suchoń wziął udział w obchodach 500-lecia Bażanowic. To miejscowość na Śląsku Cieszyńskim, która administracyjnie należy do gminy Goleszów. Przemawiając w takcie uroczystości poseł Suchoń powiedział m.in.:

„Bażanowice są wyjątkowym miejscem na mapie naszego Regionu. Na rozwój Wsi wpływało rolnictwo oraz tradycyjne przywiązanie do etosu pracy. To tam właśnie należy szukać źródeł przedsiębiorczości, którego symbolem jest znany na całą okolicę dzisiejszy przemysł mleczarski. To także miejsce urodzenia Pawła Stalmacha, współzałożyciela i redaktor pierwszego na Śląsku Cieszyńskim ,,Tygodnika Cieszyńskiego”, późniejszej ,,Gwiazdki Cieszyńskiej” i twórcy Macierzy Szkolnej. To świadczy o historycznym znaczeniu i bogactwie Miejscowości.

Kultywowanie tradycji i pięknej historii najstarszego osadnictwa Śląska Cieszyńskiego jest dziś naszym obowiązkiem. Różnorodność płynąca z bogatej przeszłości jest dziś siłą Bażanowic. Dziękuję dziś wszystkim, którzy podejmują trud pielęgnowania historii i przekazywania jej kolejnym pokoleniom.

Mieszkańcom Bażanowic, Radzie Sołeckiej na czele z Panem Sołtysem życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych lat dynamicznego rozwoju Wsi. Niech Państwa przynależność do wyjątkowej wspólnoty będzie powodem do dumy i satysfakcji, ze swojej „Małej Ojczyzny.”