Spotkanie z nowym ambasadorem Czech

Dziś w ramach Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej spotkaliśmy się z nowym ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Panem Jakubem Dürrem Embassy of the Czech Republic in Poland / Ambasada Rep. Czeskiej w Polsce

Przedstawiłem Panu Ambasadorowi szereg tematów ważnych dla mieszkańców naszego Regionu, nie tylko po polskiej stronie granicy, ale także po stronie czeskiej.

????????Szczególnie prosiłem o to, aby Pan Ambasador miał na względzie konieczność zapobiegania blokowaniu granicy nawet w sytuacjach wymagających szczególnego wysiłku

‼️To jest ważne zarówno ze względów gospodarczych dla naszych firm i osób pracujących po drugiej stronie granicy, ale także ze względu na ruch turystyczny.

????????Przypomniałem o ważnych aspektach związanych z infrastrukturą drogową i kolejową, w szczególności o potrzebie powrotu połączeń międzynarodowych w Zebrzydowicach.

????????Jako wiceprzewodniczącego Grupy zapewniłem również o chęci do spotkania w odpowiednich warunkach w naszym Regionie i otwarciu na bliską współpracę w kreowaniu warunków do dobrych relacji ????????????????