Mirosław Suchoń

Poseł na Sejm RP

Nazywam się Mirosław Suchoń. Jestem Twoim posłem z okręgu nr 27 Bielsko-Biała. Reprezentuję ludzi, którzy uczciwie pracują każdego dnia. Wierzę w Waszą aktywność i przedsiębiorczość. Chcę razem z Wami działać na rzecz dobrej przyszłości naszego regionu i rozwoju Polski.

.

Biuro Poselskie Mirosława Suchonia

ul. 3 Maja 27

 43-300 Bielsko-Biała

tel. 570 027 100, e-mail: biuro@suchon.pl

Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Mirosława Suchonia przekazanych danych osobowych w celach administracyjnych oraz informacyjnych. W szczególności wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Mirosława Suchonia newslettera dotyczącego jego działalności publicznej, np. wystąpieniach, organizowanych przez niego wydarzeniach oraz inicjatywach społeczno-politycznych.

Twoje dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newslettera na stronie www.suchon.pl są przetwarzane przez Mirosława Suchonia (zam. w Bielsku-Białej), jako administratora danych osobowych, e-mail: biuro@suchon.pl przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być przekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narzędzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie suchon.pl

Masz prawo:

a) żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,

b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

Kontakt z administratorem możliwy jest elektronicznie poprzez e-mail: biuro@suchon.pl lub na aktualny adres biura dostępny na stronie suchon.pl