Wystąpienie z dnia 31 lipca 2019 roku


 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych