Wystąpienie z dnia 19 lipca 2019 roku


 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej