Wystąpienie z dnia 16 maja 2019 roku


Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw