Uroczyste posiedzenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Spotkajmy się w drodze

fot
fot. fot

Podczas uroczystego posiedzenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji otrzymałem odznakę honorową w uznaniu działalności na rzecz tej społeczności. Jestem niezwykle zaszczycony i dziękuję za wyróżnienie. Odbieram to także jako pozytywną ocenę mojej pracy w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jest to dla mnie zobowiązanie do dalszej działalności na rzecz ludzi, którzy zapewniali nam wszystkim bezpieczeństwo. Jedną z pierwszych decyzji przywracających ład konstytucyjny będzie uchylenie ustawy o odpowiedzialności zbiorowej tych, którzy służyli Polsce.