Sesja Rady Powiatu Bielskiego
Wziąłem udział w sesji Rady Powiatu Bielskiego. Tematem przewodnim była edukacja i przygotowanie powiatu do nowego roku szkolnego.

Wziąłem udział w sesji Rady Powiatu Bielskiego. Tematem przewodnim była edukacja i przygotowanie powiatu do nowego roku szkolnego. Najważniejsze informacje:
Samorządy nie otrzymały środków finansowych na „podwójny rocznik” - czyli na okres od września do grudnia 2019 r. Dlatego będą musiały z własnych środków sfinansować zwiększone koszty działalności w tym okresie.
W Powiecie Bielskim dziura edukacyjna może wynieść 4 mln zł! Oznacza to najprawdopodobniej konieczność wzięcia kredytu!
W wielu miejscach w Polsce zamiast kolejnego kredytu zostaną ograniczone zadania remontowe i inwestycyjne.
Podwyżki dla nauczycieli nie są wliczone w subwencję na rok 2019. Ministerstwo nie znalazło na ten moment środków w budżecie na realizację tych podwyżek.

Podczas posiedzenia złożyłem podziękowania dla Starostwa oraz Gmin Powiatu za wspólne rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
Poinformowałem o planach wprowadzenia systemu stałego i przewidywalnego wsparcia dla współpracujących ze sobą samorządów.
Poinformowałem o moim wsparciu dla Powiatu w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Zapowiedziałem inicjowanie dyskusji i działań na rzecz stabilnego i przewidywanego finansowania zadań samorządu - nie tylko w dziedzinie edukacji, ale w komunikacji, inwestycjach, ochronie zdrowia itd.
Zadeklarowałem konieczność wprowadzania ewolucyjnych zmian w systemie edukacji i wyposażenia młodych ludzi w umiejętności pozwalające na odpowiedz na wyzwania przyszłości.
Konieczny jest również odpowiedni poziom wynagrodzeń nauczycieli oraz powrót szacunku dla osób wykonujących ten zawód.

Sedrdecznie dziękuję!